Ви сте овде: ПочетакКонкурси

Актуелни конкурси

Јавни позив менторинг за ММСП и задруге

Данас 31.05.2016. године на сајту  Развојне агенције Србије објављен Јавни позив менторинг за ММСП и задруге. У прилогу је Јавни позив са припадајућом документацијом.

Формулар менторинг 2016

Јавни позив менторинг ММСП

РАС образац 1 менторинг 2016

РАС образац 2 менторинг 2016

Упутство за спровођење стандардизоване услуге менторинга 2016

 

Конкурс за избор најбољих пројектних идеја за развој региона

Развојна агенција Србије расписала је  Конкурс за избор најбољих пројектних идеја, које за циљ имају представљање инвестиционог пројекта у једном региону или делу региона у Републици Србији.

Укупан наградни фонд за најбоље рангиране предлоге пројектних идеја је 4 милиона динара, док је вредност прве награде милион динара. Конкурс је отворен до 31. марта, 2017. године, а право учешћа имају пројектни тимови акредитованих високошколских установа, које може чинити један професор у улози ментора и студенти те установе.

Сваки пројектни тим може поднети само један предлог пројектне идеје, а високошколска установа може учествовати на конкурсу са више пројектних тимова. Пројектне идеје се не морају односити на регион у коме се налази седиште високошколске установе.

Ддодатне информације могу се добити на следећем линку:  http://ras.gov.rs/sr/konkrus-za-izbor-najboljih-projektnih-ideja-za-razvoj-regiona

За сва додатна питања можете се обратити путем електронске поште на: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. .

Расписан Јавни позив за - Програм даље подршке развоју МММСП и предузетника у 2016. години

Развојна агенција Србије (РАС) расписала је четврти јавни позив у оквиру Програма Владе Србије „Година предузетништва“. Овога пута ради се о Програму подршке даљем развоју микро, малих и средњих предузећа (ММСП) и предузетника.

program-podrske-mmmsp

Укупан буџет бесповратних средстава намењених корисницима на овом програму износи 70.000.000 динара. Расположива средства се одобравају по пројекту у висини до 50% трошкова пројекта, без ПДВ-а, и то у појединачним износима од 50.000 до 300.000 динара. Средства ће бити рефундирана након завршетка пројекта и достављања извештаја и доказа о завршеним активностима. Рок за подношење пријава је 8. јул 2016. године и могу се финансирати и активности које су започете у 2016. години, а нису завршене до тренутка објављивања јавног позива.

Програм се састоји из три компоненте - Унапређење пословања ММСП, у укупном износу од 43.000.000 динара; Подршку женском предузетништву (15.000.000 дин); Подршку ММСП и предузетницима у недовољно развијеним подручјима (12.000.000 дин). Активности које могу бити подржане овим програмом су мплементације стандарда, сертификација или ресертификација, као и добијање знака производа („CE“ знак, еко-знак, FSC CoC, знак органског производа и сл).

Средства се не могу користити за активности који се реализују у војној и дуванској индустрији, трговини, примарној пољопривредној производњи, финансијском сектору, сектору услуга које нису предмет међународне трговине и организацији игара на срећу и лутрија.

Упутство и сви пратећи обрасци доступни су у електронском облику на сајту www.ras.gov.rs, као и на сајту www.godinapreduzetnistva.rs 

 Јавни позив

 Упутство за Програм даљем развоју

 Образац 1

 Образац 2

 Образац 3

 Образац 4

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подршке интернационализацији привредних друштава...

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подршке интернационализацији привредних друштава, предузетника и кластера погледати овде.

Јавни позив- Програм подршке пословној институционалној инфраструктури

Јавни позив- Програм подршке  пословној институционалној инфраструктури погледати овде.

Јавни позив у оквиру Пројекта подршке почетницима за започињање посла – Start up

Oбавештавамо вас да је данас, 20.04.2016. године, објављен Јавни позив у оквиру Пројекта подршке почетницима за започињање посла – Start up, који ће трајати до 20.05.2016. године.

У прилогу вам достављамо текст Пројекта, као и документацију која је саставни део истог, и то:

  1. Јавни позив за доделу пакета подршке у оквиру Пројекта подршке почетницима за започињање посла - Start-up; 
  2. Упутство за спровођење  Пројекта подршке почетницима за започињање посла - Start-up; 
  3. Пријава за учешће у обукама (Образац 1),
  4. Изјава о прихватању услова за учешће у Пројекту  подршке почетницима за започињање посла – Start up (Образац 2);
  5. Изјава да за исте активности за које конкуришу за доделу бесповратних средстава нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине и буџета јединица локалних самоуправа или донаторских организација (Образац 3);
  6. Пријава за доделу бесповратних средстава (Образац 4);
  7. Захтев за исплату одобрених средстава (Образац 5);
  8. Финансијски идентификациони лист (Образац 6).

Јавни позив је објављен у Вечерњим новостима, као и на сајту Развојне агенције Србије. 

Захтеви са пратећом документацијом у оквиру Пројекта се подносе лично или препорученом поштом најближој АРРА. Предвиђено је да АРРА пружају информације и помоћ у припреми документације за учешће у Пројекту и врше пријем захтева са пратећом документацијом. Пријаве достављене Развојној агенцији Србије ће бити дисквалификоване.

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2016. години

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2016. години погледати овде.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Завршени конкурси

Развој услуга социјалне заштите

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике - Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту, у складу са Програмом унапређења социјалне заштите у Републици Србији у 2014. години,објављује Конкурс за локалне самоуправе - Развој услуга социјалне заштите.

Крајњи рок за слање пријава је 05.Мај 2014.године  

Више детаља можете наћи на линку овде.

Реконструкција и адаптација малих спортских терена на територији Републике Србије

Министартво омладине и спорта-Сектор за управљање пројектима расписује Јавни позив за пријаву јединица локалних самоуправа за учешће у пројекту:Реконструкција и адаптација малих спортских терена на територији Републике Србије.

Крајњи рок за доставу пријава је до 16.Маја 2014.године

Више детаља можете наћи на линку овде.

Програм развоја саветодавних услуга у пољопривреди

26.04.2014

Министарство пољопривреде и заштите животне средине објавило је конкурс за избор правних лица и предузетника за обављање саветодавних послова из Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2014.годину.  Рок за подношење захтева по овом конкурсу је 8 дана од дана објављивања конкурса, при чему рок за подношење захтева почиње тећи наредног дана од дана објављивања. Уколико последњи дан рока истиче у суботу или недељу, тј. нерадни дан, последњи дан рока истиче првог наредног радног дана.

Презентацију са смерницама за  конкурс можете преузети овде.

SWD-RRD – Стална група за рурални развој југоситочне Европе објавила је позив за...

SWD-RRD– Стална група за рурални развој југоситочне Европе објавила је позив за „Јачање конкурентности кроз доделу малих грантова за обнављање производних капацитета и набавку опреме потребне за развој нових или побољшање постојећих производних процеса или за увођење иновативних производа" коју финансира Европска Комисија у оквиру пројекта "Припрема за имплементацију приступа заснованог на развоју територије (АБД) на Западном Балкану- ИИ Фаза", Уговор број: (2013-336-472).

Више детаља о конкурсу можете наћи на линку:

 http://seerural.org/featured/call-for-proposals/

Конкурс за доделу средстава на територији Републике Србије осим на територији аутономних покрајина за 2014.годину.

28.3.2014

Министартво пољопривреде, шумарства и водопривреде,Управа за пољопривредно земљиште расписује „Конкурс за доделу средстава на територији Републике Србије осим на територији аутономних покрајина за 2014.годину.“

Више детаља о конкурсу можете наћи на линку:

 http://www.mpsv.gov.rs/upload/javne_nabavke_doc/Konkurs%20za%20dodelu%20sredstava%20na%20teritoriji%20RS%20osim%20na%20teritoriji%20autonomnih%20pokrajna%20u%202014.%20godini.pdf

Конкурс за подношење предлога у оквиру пројекта “Подршка социјалној инклузији најугроженијих група, укључујући Роме, кроз разноврснију понуду социјалних услуга на нивоу локалне заједнице”

24.3.2013

Делегација Европске уније у Србији објавила је конкурс за подношење предлога у оквиру пројекта “Подршка социјалној инклузији најугроженијих група, укључујући Роме, кроз разноврснију понуду социјалних услуга на нивоу локалне заједнице” који се финансира из претприступних фондова ЕУ.Грант шема вредна 4,35 милиона евра има за циљ унапређење социјалне инклузије и смањење сиромаштва међу припадницима најугроженијих и најсиромашнијих друштвених група. У сарадњи са Министарством рада, запошљавања и социјалне политике, Делегација ЕУ је одржала информативне сесије у Београду, Нишу и Ужицу. Рок за подношење пријава је 19.мај. 2014. године.

Презентацију са смерницама за на конурс можете преузети на следећем линку:

 http://www.europa.rs/upload/documents/20140404/Support%20to%20the%20social_inclusion-prevod.pptx#sthash.c4IwjfpF.dpuf

Више детаља о пројекту као и пријавни пакет са смерницама можете наћи на следећем линку:

EuropeAid:  http://europa.eu/!NR83PN

:

Контакт подаци

Јована Цвијића 20
15 300 Лозница, Србија
015/875-993, 876-096
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.